Mag je gecremeerd worden in een lijkwade?

Steeds vaker willen mensen niet in een houten kist gecremeerd worden. Dat kan ... want het is toegestaan om zonder kist gecremeerd te worden.
Het is een heel verantwoord alternatief voor de traditionele uitvaart waarbij de nabestaanden nauw betrokken blijven bij het afscheid omdat - in tegenstelling tot een kist - een lijkwade niet gesloten wordt. Hierdoor verloopt het afscheid gelijkmatiger.
De lijkwade laat veel meer ruimte voor persoonlijke rituelen en een intiemer verloop van de wake.

Het tactiele van de lijkwade, waarbij het lichaam bedekt wordt maar de gestalte ‘zichtbaar’ blijft, nodigt uit tot aanraking waardoor het gevoel van intimiteit en nabijheid blijft bestaan
Bovendien past een lijkwade altijd, ongeacht of er fysiek veel veranderd is.
Dat een lijkwade bijzonder natuurvriendelijk, ja zelfs echt ecologisch verantwoord is, staat buiten kijf en is niet onbelangrijk.

Share 

BLOG / NIEUWS

Leonard cohen on deepening family relations
In zijn (werkelijk allerlaatste) persconferentie, ter gelegenheid van zijn album "You want it darker", zegt Leonard Cohen - heel terloops maar zéér direct - wat geluk (en dus ook ongeluk) betekent. Voor de ongeduldige lezer/surfer begint het op 1,52 ...  https://www.youtube.com/watch?v=RB47luV3M8o
Een liefde die niet opgeeft wanneer het wat tegenzit ... Er is niet veel dat nóg meer inspireert dan twee oudjes die er zijn voor elkaar en die nog steeds een lach op elkaars gezicht kunnen toveren. Van dit soort snapshots worden we bij illum warm. We wensen het iedereen dan ook van harte toe.
Het is een periode waarin de rouwende persoon uitgenodigd wordt om naar ‘binnen te keren‘ en zich niet te laten meesleuren door de jachtige tijdsdruk. Rouwen heeft alles met liefde te maken. Het is een periode om jezelf met ‘mildheid‘ te omringen en te laten omringen. Echt rouwen betekent langzaam terug aansluiting...