Symboliek van rituelen is semiotiek

Symboliek van rituelen is semiotiek

Met het overlijden van de grote Italiaanse schrijver Umberto Eco werd de aandacht gevestigd op zijn hoogleraarschap in de semiotiek aan de Universiteit van Bologna.
Via de discipline semiotiek, die het wezenlijke karakter, het ontstaan en het gebruik van tekens en tekensystemen onderzoekt, kom je al snel bij symboliek en rituelen - letterlijk twee nauw verwante uitingen van betekenis.
Voor een semioticus maakt het verschil tussen hoog en laag niets uit. Dat verschil kan wel esthetisch gedefinieerd worden, maar net zo goed elitair of moralistisch; wat al gauw de weg opent naar willekeur.
Nochtans is elk cultuurproduct - of dat nu een kunstvoorwerp is, de mode of de styling van een auto - in de letterlijke zin, niet minder betekenisvol.

En daar is het de semioticus om te doen, om het verband te bestuderen tussen het teken en de betekenis, en over wat dat leert over de tijd, de cultuur en de gemeenschappen die deze symbolen en hun codes voortbrengen.
De kleur wit bijvoorbeeld is een code. Een bruid draagt deze kleur niet omdat ze dat mooi vindt, net zo met de kleur zwart bij begrafenissen.

Met illum zijn we vertrokken vanuit het belang van intermenselijke relaties en de symboliek die hieraan kracht en inhoud van onschatbare waarde verleent.
Het werkelijk allerlaatste wat we wilden, was 'zomaar' een product lanceren.

Share 

BLOG / NIEUWS

Leonard cohen on deepening family relations
In zijn (werkelijk allerlaatste) persconferentie, ter gelegenheid van zijn album "You want it darker", zegt Leonard Cohen - heel terloops maar zéér direct - wat geluk (en dus ook ongeluk) betekent. Voor de ongeduldige lezer/surfer begint het op 1,52 ...  https://www.youtube.com/watch?v=RB47luV3M8o
Een liefde die niet opgeeft wanneer het wat tegenzit ... Er is niet veel dat nóg meer inspireert dan twee oudjes die er zijn voor elkaar en die nog steeds een lach op elkaars gezicht kunnen toveren. Van dit soort snapshots worden we bij illum warm. We wensen het iedereen dan ook van harte toe.
Het is een periode waarin de rouwende persoon uitgenodigd wordt om naar ‘binnen te keren‘ en zich niet te laten meesleuren door de jachtige tijdsdruk. Rouwen heeft alles met liefde te maken. Het is een periode om jezelf met ‘mildheid‘ te omringen en te laten omringen. Echt rouwen betekent langzaam terug aansluiting...