illum wil de dood bespreekbaar maken

Wat betekenen relaties vandaag?

Bij illum zijn we overtuigd dat de beschaving van een samenleving feilloos af te meten valt aan de wijze waarop ze omgaat met de vorige generaties.
Dit uit zich vanzelfsprekend in het dagelijkse leven ... maar niet minder in de dood.
Elke relatie blijft immers bestaan; kinderen, kleinkinderen enzoverder zijn daarvan het meest tastbare bewijs.
Iets abstracter, maar niet minder reëel uit het zich - al dan niet grafisch uitgewerkt - in een familiestamboom.

Om al die redenen willen wij met illum enerzijds de relatie tussen geliefden in het bijzonder en mensen in het algemeen eren, en anderzijds de dood - waaraan helaas niemand ontkomt - gewoon heel bespreekbaar maken.

 

Share 

BLOG / NIEUWS

Leonard cohen on deepening family relations
In zijn (werkelijk allerlaatste) persconferentie, ter gelegenheid van zijn album "You want it darker", zegt Leonard Cohen - heel terloops maar zéér direct - wat geluk (en dus ook ongeluk) betekent. Voor de ongeduldige lezer/surfer begint het op 1,52 ...  https://www.youtube.com/watch?v=RB47luV3M8o
Een liefde die niet opgeeft wanneer het wat tegenzit ... Er is niet veel dat nóg meer inspireert dan twee oudjes die er zijn voor elkaar en die nog steeds een lach op elkaars gezicht kunnen toveren. Van dit soort snapshots worden we bij illum warm. We wensen het iedereen dan ook van harte toe.
Het is een periode waarin de rouwende persoon uitgenodigd wordt om naar ‘binnen te keren‘ en zich niet te laten meesleuren door de jachtige tijdsdruk. Rouwen heeft alles met liefde te maken. Het is een periode om jezelf met ‘mildheid‘ te omringen en te laten omringen. Echt rouwen betekent langzaam terug aansluiting...